لینک های اصلی
عضویت گیم نت ها
ورود گیم نت ها
بهترین بازیکنان کانتر
بهترین بازیکنان pes
لیست گیم نت ها
فرم ثبت امتیازات کانتر
فرم ثبت امتیازات pes
 مطالب و مقالات
اجتماعی و جامعه
اداری و مدیریت
اطلاعات عمومی
اقتصاد، پول و بانک ها
پزشکی سلامت
تاریخی
جغرافیا
درسی و کمک درسی
رایانه و نرم افزار
زبان و ادبیات
گیاه شناسی و کشاورزی
مذهبی و دینی
 
 مطالب اقتصادی و مالی
 
 پول الکترونیک RYG

در شرایط فعلی، با توجه به روند حذف دلار از جهان و تحریم های آمریکا ضرورت ایجاد پول الکترونیک جدید و قابل اعتماد بیش از پیش حس می شود ادامه مطلب

 وضعیت خود کفایی کشور ایران IRAN Self-sufficiency status

جدول خودکفایی ایران خود کفایی کشور در وضعیت رشد سریع قرار دارد چیزی که اگر ادامه پیدا کند منجر به بی نیازی از رابطه اقتصادی باکشور های دیگر می شود . میل نیاز کشور به صفر مسئله ای است که می تواند منجر به جهش اقتصادی کشور ایران شود.           ادامه مطلب

 طرح نجات اقتصادی ایران

ما در این مطلب ساختار جدیدی از اقتصاد را ارئه می کنیم تا راهی برای اصلاح تمام مشکلات کشور باشد.           ادامه مطلب

 عنوان

مطالب